+316 202 151 68

BOEK NU

High class escortservice

Algemene voorwaarden

Definities

Bemiddelaar: Gentle Dandy
Cliënt: Natuurlijke personen met een minimale leeftijd van 21 jaar aan wie Bemiddelaar een dienst gaat verlenen of heeft verleend.
Escort: Personen met een minimale leeftijd van 21 jaar die geheel uit vrije wil een zakelijke ontmoeting realiseert met Cliënten van Bemiddelaar.
Boeking: De overeenkomst van een reservering voor een dienstverlening tussen Cliënt en Bemiddelaar.

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het aanwenden van alle aangeboden activiteiten namens Bemiddelaar. Het gebruik van onze diensten en/of toekomstig bezoek aan deze website houdt in dat Cliënt deze Algemene Voorwaarden volledig aanvaardt. Een wijziging en/of vervanging van de Algemene Voorwaarden door Bemiddelaar is op elk moment mogelijk. Door een reservering telefonisch, per e-mail of via de website bevestigd te hebben ontstaat er een boekingsovereenkomst tussen Cliënt en Bemiddelaar. De aangeboden diensten op deze website worden uitgevoerd door high class Escorts die wettelijk worden vertegenwoordigd door Bemiddelaar. Te allen tijde hebben Bemiddelaar en haar Escorts het recht om een boeking te weigeren zonder hiervoor een verklaring af te hoeven leggen. Gentle Dandy is een high class escortbureau welke is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 82103941 en een exploitatievergunning heeft te Breda onder het nummer Z2021-001475. Alle tarieven die zijn weergegeven op deze website zijn inclusief 21% BTW (mits anders vermeld). Het btw-nummer is NL.003640630B33.

Met genoegen willen we Cliënt erop attenderen deze Algemene Voorwaarden aandachtig te lezen om enige onduidelijkheid te voorkomen.

Privacy

Bemiddelaar spant zich maximaal in voor de bescherming van Cliëntgegevens. Discretie en veiligheid staan hoog in het vaandel bij Bemiddelaar en haar Escorts. Hierdoor is het belangrijk de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zorgvuldig na te leven. Alle informatie die via de website, het reserveringssysteem, het contactformulier en langs e-mails wordt overgebracht zijn versleuteld onder een hoogwaardig beveiligingssysteem. Alle persoonlijke informatie die Cliënt met Bemiddelaar deelt, wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Bemiddelaar houdt, voor zover de wet dit langer noodzakelijk acht, een beveiligde klanthistorie bij tot 30 dagen na het laatste contact met Cliënt. Indien Cliënt valse persoonlijke informatie verstrekt of bij Bemiddelaar nog een schuld heeft openstaan, neemt Bemiddelaar de informatie langer op in het systeem.

Cliënt dient de privacy en discretie van de beoogde Escort te allen tijde te respecteren. Dit betekent dat vragen over zoals; haar/zijn echte naam, telefoonnummer, sociale media profielen, hoe de Escort haar/zijn werk beoefend en/of andere persoonlijke gegevens niet beantwoord zullen worden. Het aantasten van deze voorwaarden kan leiden tot het beëindigen van een Boeking zonder teruggaaf van betaling en/of het ontnemen van een eventuele vervolgboeking.

Minimale leeftijd

Bemiddelaar werkt enkel met Escorts die een minimale leeftijd van 21 jaar hebben en een legale status in Nederland genieten. Voor Cliënt geldt de minimale leeftijd van 21 jaar om een legale dienst te kunnen uitoefenen. Voor personen onder deze leeftijd zal er geen dienst worden verschaft. Bij twijfel zal de Boeking per direct beëindigd worden.

Tarieven

Alle tarieven op deze website zijn inclusief 21% BTW, speciale wensen en de reiskosten tot 50 kilometer. Bij bestemmingen met een grotere afstand is een reiskostenvergoeding van toepassing. Bovenop de inbegrepen 50 kilometer vraagt Bemiddelaar een bijdrage van € 1,- per gereden kilometer. De route vanaf het woongebied van de beoogde Escort tot aan de afgesproken locatie, bepaalt het reistarief.

Betaling

Een nieuwe Cliënt dient bij het maken van een eerste boeking in Nederland of Vlaanderen (België), waarbij de reisafstand meer dan 50 kilometer bedraagt, een aanbetaling van € 100,- plus reiskosten te voldoen. Het is niet mogelijk aanbetalingen per creditcard te betalen. Indien een nieuwe Cliënt 2 of meer escorts wenst, betaald de Cliënt voor elke escort een aanbetaling van € 100,- plus reiskosten.

Cliënt is verplicht het afgesproken tarief binnen de eerste 10 minuten bij aankomst van Escort te voldoen. Deze betaling wordt mogelijk gemaakt door contant of door met elektronische wijzen, zoals Maestro, V PAY, Mastercard of Visa te betalen. Alle betalingen met Mastercard en Visa (creditcard en debitcard) worden geaccepteerd tegen een toeslag van 10%. Daarnaast is het ook mogelijk om de betaling per betaalverzoek, welke Bemiddelaar per mail toe zal sturen, te voldoen.

Contante betalingen worden enkel in euro’s geaccepteerd. Betalingen met coupures van 500 euro worden niet aangenomen.

  • Mocht Cliënt het afgesproken tarief niet volledig overhandigd of betaald hebben binnen de eerste 10 minuten bij aankomst van Escort, dan zal de Boeking worden beëindigd.
  • Indien Cliënt weigert te betalen of als hij/zij het afgesproken tarief niet binnen de eerste 10 minuten kan voldoen, zal de Boeking worden beëindigd.
  • In bovenstaande gevallen bij een nieuwe Cliënt, zal de aanbetaling niet terug worden betaald. In bovenstaande gevallen zal er bij een bekende Cliënt de eerstvolgende Boeking € 75,- plus de gemaakte reiskosten in rekening worden gebracht.

Een factuur van de desbetreffende Boeking kan door Cliënt worden opgevraagd. Deze zal discreet en professioneel zijn.

Annuleren

Er dient uiterlijk 12 uur vóór aanvang van de betreffende Boeking een telefonische of per e-mail doorgegeven annulering doorgegeven te worden aan Bemiddelaar. Indien een nieuwe Cliënt binnen de 12 uren vóór de beoogde Boeking annuleert, zal de aanbetaling niet worden terugbetaald. Indien een bekende Cliënt binnen de 12 uren vóór aanvang van de Boeking annuleert, betekent dat Cliënt een bedrag van € 75,- is verschuldigd. De eventuele gemaakte reiskosten worden hierbij gerekend.

Een no-show betekent dat Bemiddelaar Cliënt de mogelijkheid zal ontnemen om nogmaals te boeken.

Boekingen welke 8 dagen of eerder vóór de beoogde afspraak worden vastgelegd, zullen 24 uur vóór aanvang nogmaals bevestigd moeten worden. Deze tweede contactpoging vereist een bevestiging van Cliënt op verzoek van Bemiddelaar. Indien de Boeking niet nogmaals wordt bevestigd, zal de Boeking alsnog geannuleerd worden.

De Boeking

Vindt de Boeking plaats in een door Cliënt gereserveerde accommodatie, dan vraagt Bemiddelaar Cliënt om minimaal een half uur vóór de beoogde Boeking in te checken en zich te verplaatsen naar de betreffende kamer of accommodatie. Bemiddelaar zal Cliënt telefonisch benaderen om te vragen naar het kamernummer, welke later nogmaals wordt bevestigd.

Cliënten die de Boeking in een woning willen laten verlopen, worden gevraagd om een kopie van het briefhoofd van een aan haar/hem gerichte brief op dat adres aan te tonen. Dit is noodzakelijk in verband met de veiligheid van Escort.

Is Escort gearriveerd op de afgesproken bestemming, maar is Cliënt verhinderd, dan is een kosteloze maximale wachttijd van 15 minuten van toepassing. Indien een bekende Cliënt niet komt opdagen zal er bij de eerstvolgende Boeking € 75,- plus de gemaakte reiskosten in rekening worden gebracht. Eventuele aanbetalingen worden niet terugbetaald.

De periode dat Cliënt Escort heeft gereserveerd, gaat in wanneer de ontmoeting tussen beiden daadwerkelijk plaatsvindt.

Indien er niet aan de verwachtingen wordt voldaan qua persoonlijkheid of uiterlijk van Escort, dan is er binnen de eerste 10 minuten bij een Boeking in Nederland en Vlaanderen (België) de mogelijkheid om de Boeking te annuleren. Als gevolg hiervan wordt er meteen een bedrag van € 75,- plus de gemaakte reiskosten in rekening gebracht voor de tijd die de Escort voor de desbetreffende Boeking heeft geïnvesteerd.

Indien de Boeking is gemaakt voor één Cliënt, maar er bevinden zich meer personen op de afgesproken locatie, wordt de afspraak geannuleerd. Bij de eerstvolgende Boeking zal het bedrag van € 75,- plus de gemaakte reiskosten in rekening worden genomen. Eventuele aanbetalingen worden niet terugbetaald.

Een bijboeking tijdens de betreffende Boeking dient vooraf bevestigd te worden door Bemiddelaar.

Mocht de Boeking langer uitlopen dan 15 minuten en is er geen bijboeking gemaakt, dan wordt de extra tijd gezien als een bijboeking en wordt het tarief van een bijboeking gerekend.

De internationale Boeking

De reisbestemming zal door Bemiddelaar beoordeeld worden op positief reisadvies en de veiligheid van de locatie.

Bij bestemmingen waarbij de reistijd van de heenreis langer dan 3 uur per auto bedraagt, is er voor Escort een treinretourticket of vluchtretourticket vereist. Bij heenreizen van 7 uur of langer is een first class treinretourticket of businessclass vluchtretourticket benodigd. De tickets zullen in rekening worden gebracht bij Cliënt.

Voor alle Boekingen buiten Nederland en Vlaanderen (België) is een aanbetaling van toepassing. 50% van het boekingstarief en 100% van de reiskosten/tickets. De aanbetaling is inclusief 21% BTW.

De factuur voor de aanbetaling van een internationale Boeking zal per e-mail worden verstuurd. Indien deze aanbetaling is voldaan, zal de Boeking worden vastgelegd.

Voor een Boeking binnen Europa uitgezonderd Nederland en Vlaanderen (België), geldt een minimale boekingsperiode van 12 uur. Uiterlijk 24 uur vóór aanvang van de Boeking kan er nog geannuleerd worden. Indien er binnen de 24 uur geannuleerd wordt, zullen de aanbetaling en reiskosten niet worden terugbetaald.

Voor een boeking buiten Europa geldt een minimale boekingsperiode van 24 uur. Uiterlijk 48 uur vóór aanvang van de Boeking kan er nog geannuleerd worden. Indien er binnen de 48 uur geannuleerd wordt, zullen de aanbetaling en reiskosten niet worden terugbetaald.

Aanvullende vereisten voor lange internationale Boekingen:

  • Cliënt dient Escort met al het respect te behandelen. Dit betekent onder meer dat Cliënt Escort 6 uur per nacht laat slapen en ten minste 3 maaltijden per dag verschaft.
  • Escort heeft minimaal 1 uur per dag privétijd nodig om bijvoorbeeld contact te houden met thuis en/of werk, waaronder ook het dagelijkse contact met Bemiddelaar valt.

Veilig vrijen

Escorts verrichten uitsluitend veilige seksuele handelingen. Hiermee wordt orale, vaginale en anale seks bedoelt. Wanneer Cliënt het onveilige aandringt, zal de Boeking per direct gestaakt worden. Daarnaast ontneemt Bemiddelaar Cliënt de mogelijkheid om nogmaals te boeken. 

Escorts ondergaan regelmatig gezondheidstests. Indien er tóch een onbeschermde vorm van seks voorkomt tijdens een boeking, is Bemiddelaar niet aansprakelijk voor eventuele gezondheidsschade.

Drugsgebruik

Het aanbieden van enige vorm van illegale drugs aan Escort is verboden. Alsook het verzoek aan Escort om illegale drugs mee te nemen of te bestellen. Bemiddelaar behoudt zich hierbij het recht voor om de Boeking per direct te beëindigen zonder mogelijkheid op terugbetaling.

Overmacht

Bemiddelaar is niet aansprakelijk, maar wel verantwoordelijk voor externe gebeurtenissen bij Escort. Waarmee bedoeld -onder andere- persoonlijke redenen zoals ziekte, een reisverbod, overheidsmaatregelen, dringende familieomstandigheden of extreme weersomstandigheden. In het geval zich een dergelijke situatie voordoet, zal Cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld en zullen eventuele tegoeden en/of aanbetalingen worden terugbetaald. Bemiddelaar zal indien mogelijk een alternatieve Escort ter beschikking stellen.

Alleen gezelschap

Naast de reguliere mogelijkheden met Escort bestaat er in Nederland en Vlaanderen (België) de gelegenheid om een ‘Alleen Gezelschap’ Boeking te maken. De duur van deze Boeking bedraagt minimaal 3 uur en geniet een speciaal tarief. Spontane aanrakingen zoals een arm om de schouder en/of handen vasthouden is toegestaan. Intimiteit zoals zoenen of het uitvoeren van seksuele handelingen met de geboekte Escort, zijn in dit geval niet mogelijk.

Bij een ‘Alleen Gezelschap’ Boeking welke een gehele nacht of meerdere nachten duurt, dient Cliënt Escort een privéslaapkamer aan te bieden.

+316 202 151 68

+316 202 151 68

BOEK NU

Wij zijn bereikbaar van dinsdag tot en met zaterdag van 14:00 tot 00:00.

+316 202 151 68