+316 202 151 68

BOEK NU

High class escortservice

Disclaimer

GENTLE DANDY, gevestigd aan Lage Mosten 49, 4822 NK te Breda, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82103941.

Deze website is het eigendom van en wordt beheerd door: Gentle Dandy

E-mail: post@gentledandy.com

Op deze website is een gebruikersovereenkomst van kracht tussen Gentle Dandy en de bezoeker van de website, hierna ‘de gebruiker’ genoemd. Door gebruik te maken van de website Gentledandy.nl gaat de gebruiker akkoord met de onderstaande voorwaarden, kennisgevingen en bepalingen.

Gentle Dandy behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Controleer daarom regelmatig de disclaimer.

Gebruiksvoorwaarden website & informatie

Alle informatie, teksten (zoals specificaties, gebruiksaanwijzingen en productbeschrijvingen), foto’s, handelsnamen, producten en/of diensten – hierna ‘de informatie’ genoemd – die via deze website worden aangeboden of gebruikt, behoren in eigendom toe aan Gentle Dandy. 

Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gentle Dandy het beschikbaar gestelde materiaal te kopiëren, wijzigingen, distribueren, verspreiden of op een andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren. 

Links naar deze website

Links naar deze website zijn enkel toegestaan voor zover duidelijk aan de gebruiker wordt aangetoond dat deze zich op de website van Gentle Dandy bevindt of via de link naar de website van Gentle Dandy wordt gestuurd. 

Aansprakelijkheid

De informatie die op of via deze website wordt aangeboden kan onvolkomenheden van allerlei aard, zowel naar vorm als naar inhoud, bevatten. Gentle Dandy staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. 

Gentle Dandy is in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of indirecte schade, voortvloeiende uit of op de een of andere wijze verband houdende met het gebruik en/of de werking van deze website, met vertraging en/of het onvermogen om deze website te gebruiken, zelfs indien Gentle Dandy van de mogelijkheid van schade op de hoogte is gesteld. 

Links naar andere websites

Deze website kan eventueel links naar websites of webpagina’s van derden bevatten of zij kan daar op een andere manier naar verwijzen. Het plaatsen van links naar andere websites of webpagina’s houdt op geen enkele wijze een (impliciete) goedkeuring in van de inhoud van die websites of webpagina’s Gentle Dandy heeft geen zeggenschap over de inhoud van die websites of webpagina’s en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud daarvan. 

Privacy

Gentle Dandy verwijst hiervoor naar haar  Privacybeleid  en de  Verwerkersovereenkomst AVG.

Op deze gebruiksovereenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Contactinformatie

Als u vragen heeft over deze gebruikersovereenkomst, neemt u dan contact met Gentle Dandy of via het contactformulier.

Gentle Dandy, versie februari 2022.

+316 202 151 68

+316 202 151 68

BOEK NU

Wij zijn bereikbaar van dinsdag tot en met zaterdag van 14:00 tot 00:00.

+316 202 151 68